Relativ fuktighet (RF)

Byggnadsmiljös fukttekniska laboratorium utför kvalificerade bestämningar av relativ fuktighet i uttagna prover inklusive bedömning av mätosäkerheten i avjämningsmassa.

Detta utförs i enlighet med GBR branschstandard för bestämning av rf i normaltorkande golvavjämning.

Uttaget prov på betong är ej längre en RBK-godkänd metod. Vid mätning på betongprover följs den tidigare gällande metoden enligt nedan.

Proverna ska konditioneras tillsammans med RF-givarna i minst 72 timmar, vartefter mätningen kan påbörjas. Mätningen ska pågå tills jämvikt uppnåtts, dock minst i 12 timmar. 
För betong med vbt <0,4 gäller att jämvikt uppnåtts, dock minst i 48 timmar.

För närvarande är endast fuktmätning i borrhål godkänt enligt RBK. Se vidare på RBK.nu