VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSMILJÖ

Byggnadsmiljö Mellansverige AB är ett företag inom fukt och inomhusmiljöområdet.


Byggnadsmiljö har kontor och fuktlaboratorium i Norrköping. Företaget arbetar huvudsakligen inom byggkonsultverksamhet med inriktning på inomhusmiljö och med ett fukttektniskt mät-och kalibreringslaboratorium.

Vi på Byggnadsmiljö arbetar utifrån ett hälsoperspektiv med människan i centrum. Detta gäller oavsett om det aktuella uppdraget är en skadeutredning, överlåtelsebesiktning, miljöinventering, förebyggande åtgärder eller fuktmätningar.
- utgångspunkten är alltid människors hälsa. Vi är inga läkare och gör därför heller inga hälsobedömningar på människor.

Fuktlaboratoriet tillhandahåller fuktbestämningar på uttagna prover av olika material.

I vårt fuktlaboratorium i Norrköping utför vi kalibrering av mätinstrument för relativ fuktighet, daggpunkt och temperatur.

Du kan även kontakta oss om du bl.a. behöver hjälp med att lokalisera energiläckor. Detta gör vi med hjälp av termografering. Vår värmekamera använder vi även när vi gör täthetskontroller av t.ex. nybyggnation, då vi säkerställer att täthetskrav av klimatskalet uppnås.