Kapillärmättnadsgrad (KMG)

För bedömning av om kapillär uppsugning sker eller ej kan ibland kapillärmättnadsgrads-prover användas. Vanligen tas ett flertal prover ut på olika mätdjup så att en KMG-profil kan upprättas.
Profilens utseende samt de enskilda mätvärdena ligger sedan till grund för provbedömningen

Kapillärmättnadsgrad är ett enhetslöst värde som varierar mellan 0 och 1.