Fuktkvot (FK)

Bestämning av ett materials fuktkvot innebär att ta reda på hur stor del av materialet som består av icke kemiskt bundet vatten. Betsämning av fuktkvot kan ske i fält eller på lab.

Instrument för fältbruk bygger på att reistensen i ett material ändrar sig med ändrat fuktinnehåll. Felkällor i denna typ av mätning är t.ex. variationer i materialets täthet och temperatur. Vanliga är resistiva fuktkvotsmätare för trä - dessa kan endast användas för trä och ska korrigeras beroende på temperatur och träslag.

Vid laboratoriemätning av fuktkvot i uttagna materialprover vägs provet, torkas och vägs igen vartefter fuktkvoten beräknas.