INTEGRITETSPOLICY

 

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, hanterar, använder och lagrar dina personuppgifter.


Vår hantering av personuppgifter

 

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säker­ställa att behandlingen sker i enlighet med data­skyddsförordningen som gäller från och med 25 maj 2018.

Ansvarig:

Ansvarig för hantering av våra personuppgifter är Bygnadsmiljö Mellansverige AB.

Kontaktuppgifter:
Byggnadsmiljö
Lovartsgatan 28
603 85 Norrköping
Telefon:011-365656
E-post: 
kajsa@byggnadsmiljo.com


Vad vi använder personuppgifter till

Kundregister för att kunna nå våra kunder.

För att kunna ta betalt för och tillhandahålla den produkt eller tjänst du köpt av oss

Kalenderbokningar för uppdrag, möten eller andra bokade evenemang

Våra kund och kontaktuppgifter förmedlas inte vidare till


Rättslig grund

Vi har rätt att samla in de personuppgifter vi behöver för att kunna genomföra avtal med våra kunder och anställda. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.


Hur länge vi sparar på personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter maximalt ett år efter att vår relation är avslutad.

När vi fakturerat dig sparas kopia på fakturan och din betalning i 7 år enligt bokföringslagen.

Din rätt

Om du har angett samtycke till att lämna ytterligare uppgifter (sådana vi inte behöver för att kunna genomföra ett avtal med dig), t.ex. för att vi ska kunna skicka marknadsföring till dig, har du alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Om du gör det slutar vi skicka marknadsföring till dig.

Om vi har registrerat uppgifter om dig så har du rätt att begära registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.

Om någon av de uppgifter vi sparat om dig är felaktig har du rätt att begära rättelse av oss.