KONTAKTA BYGGNADSMILJÖ

Norrköping
Händelövägen 45
603 85 Norrköping
Tel. 011-36 53 56
Fax. 011-36 53 57

Kajsa Levander

070-763 40 56
kajsa@byggnadsmiljo.com

Caroline Svejd

070-614 22 45
caroline@byggnadsmiljo.com

Evert Holmberg

070-595 18 61
evert@byggnadsmiljo.com

Helena Åberg

070-265 60 95
helena@byggnadsmiljo.com